เบนจามิน แฟลงคิน นักวิทยาศาสตร์ชื่อก้องโลกกล่าวเอาไว้ว่า "เวลาคือเงิน" ใช่ครับ ความสุขไม่อาจซื้อได้ด้วยเงินเสมอไป แต่เงินก็เป็นปัจจัยหลักที่เอื้อให้เราอยู่ได้อย่างมีความสุข เช่นเดียวกับเวลา ถ้าเราใช้ไม่เป็นก็เหมือนกับทำของมีค่าหล่นหาย เคล็ดลับอยู่ที่ "การบริหารเวลา" ครับ  ถ้ารู้จักบริหารเวลาให้ดี ก็จะมีโอกาสทำอะไรดีๆ ได้มากยิ่งขึ้น ต่อไปนี้เป็นวิธีบริหารเวลาที่น่าสนใจ เหมาะจะเลือกไปทดลองใช้สำหรับทุกคน

          1. จดบันทึกการใช้เวลาในแต่ละวัน  การบริหารเวลาควรเริ่มต้นจากการสำรวจตัวเองก่อน ว่าในแต่ละวันนั้นได้ใช้เวลาในการทำกิจกรรมอะไรบ้าง โดยการจดบันทึกเวลาและการทำกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละวันติดต่อกันประมาณ 3 วัน แล้วลองคำนวณดูว่า ได้ใช้เวลาไปกี่ชั่วโมงกับ การนอน การกิน การทำงาน การเดินทาง การออกกำลังกาย การอยู่คนเดียวเงียบๆ การใช้เวลาสังสรรค์กับเพื่อนฝูง และการใช้เวลาอยู่กับครอบครัว ดูว่าเวลาที่ใช้ในการทำกิจกรรมเหล่านี้สมดุลแล้วหรือยัง ได้เสียเวลาไปกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องมากน้อย  ควรจะต้องปรับปรุงเวลาในเรื่องใดให้มากขึ้นหรือน้อยลง

          2. วางแผนงานล่วงหน้า  ในแต่ละวันเราจะมีเวลาสำหรับการทำงานประมาณ 6-8 ชั่วโมง จึงควรตั้งใจทำงานให้เต็มที่ โดยวางแผนการทำงานล่วงหน้าว่าในวันนั้นจะต้องทำอะไรบ้าง แล้วพรุ่งนี้จะต้องทำอะไรจัดลำดับความสำคัญของงาน เลือกทำงานที่สำคัญและเร่งด่วนก่อน ทำงานที่คิดว่ายากก่อนในช่วงเช้าเพราะเป็นช่วงที่ร่างกายยังสดชื่น รู้จักแบ่งงานชิ้นใหญ่ให้เป็นชิ้นย่อยๆ ถ้าเป็นหัวหน้างานควรแบ่งงานให้ลูกน้องหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรับไปทำอย่างเท่าเทียมกัน อย่าหวงงาน อย่าคิดว่าคนอื่นจะทำไม่ได้ ค่อยๆ สอนและค่อยๆ ฝึก เขาย่อมทำได้ในวันหนึ่ง และเราก็จะสบายขึ้นด้วย  เมื่อทำงานติดต่อกันประมาณ 2 ชั่วโมงควรพักสมองโดยการเปลี่ยนอิริยาบถบ้าง และควรพยายามทำงานให้เสร็จที่ที่ทำงาน ไม่จำเป็นอย่าเอางานกลับไปทำที่บ้านเพราะจะรบกวนเวลาสำหรับตนเองและครอบครัว

          3. เพิ่มเวลา  ถ้ารู้สึกว่าเวลามีไม่พอ ควรหาเวลามาเพิ่ม เช่น ตื่นให้เช้าขึ้น  หรือย้ายมาพักใกล้ที่ทำงานเพื่อประหยัดเวลาในการเดินทาง เป็นต้น 

          4. ตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์  ให้ชัดเจนที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ว่าคุณจะทำอะไร เพื่ออะไร ปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งของคนที่ประสบความสำเร็จ คือการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน เคล็ดลับการอยู่ที่การมี ‘แผน’ ที่ดี  ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ว่าคุณต้องทำอะไรบ้างตั้งแต่วันนี้ สัปดาห์นี้ จนถึงตลอดทั้งปีนี้  

          5. สร้าง To-Do-List  เรียงลำดับก่อนหลังของงานที่จะต้องทำเอา แล้วค่อยๆ ไล่ทำไปตามนั้น เป็นการกำหนดตัวเองไม่ให้ออกนอกลู่นอกทาง เสียเวลาไปกับเรื่องไม่เป็นเรื่องทั้งหลายแหล่ ว่ากันว่า คนที่ประสบความสำเร็จ เขาจัดลำดับไว้ทั้งนั้น ว่าอะไรที่ควรทำก่อนทำหลัง แต่ถ้ามีเรื่องด่วนแทรกเข้ามา ก็สามารถยืดหยุ่นเพื่อรับมือได้  

          6. มีแฟ้มงาน  เพื่อไม่ให้ความคิดเตลิดเปิดเปิงไปไหนต่อไหน แยกหมวดงานทั้งหลายไว้ให้เป็นหมวดเป็นหมู่ แล้วค่อยๆ คิด ค่อยๆ ทำไปตามหมวดหมู่นั้น

          7. ใช้โทรศัพท์ให้เป็น  เสียงกริ๊งทุก 15 นาที ติดโผสาเหตุอันดับต้นๆ ที่รบกวนเวลาทำงาน  นอกจากจะขโมยเวลาไปจากคุณแล้ว  การเอาแต่พูดโทรศัพท์ยังทำลายความดูดีและความน่าเคารพของคุณไปด้วย

          8. ทุกคนมีฤกษ์งามยามดีในแบบของตัวเอง สังเกตให้ดีว่า ช่วงเวลาใดที่สมองคุณรู้สึกปลอดโปร่ง ไอเดียกระฉูด ถ้าคุณถูกชะตากับเวลาเช้าตรู่  ก็รีบคิดและ list สิ่งที่จะทำ ก่อนที่เมฆดำจะเลื่อนมาบดบังความคิดเจ๋งๆ ของคุณ

          9. ลงมือทำอย่างจริงจังและรับผิดชอบ  การบริหารเวลาต้องเริ่มจากการควบคุมและจัดการกับตัวเองให้มีวินัยเสียก่อน  สาเหตุหลักของความล้มเหลว เกิดจากความรับผิดชอบที่บกพร่องของคนเรานี่แหละ

          ใช้เวลาไม่กี่นาทีอ่านเคล็ดบริหารเวลาเหล่านี้  แล้วก็ใช้เวลาอีกนิดหน่อยลงมือทำดู  แล้วคุณจะค้นพบเวลาอีกหลายชั่วโมงที่หายไป จงนำมันมาใช้ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ตัวคุณเองต่อไปนะครับ

accurate horoscope (ตรงมาก)

posted on 06 Sep 2008 22:59 by thewinner406 in Bow

 

This was interesting. Criss Angel showed how this worked on one of his
> shows, but it was still kind of surprising when I checked out several
> people I knew. Not superstitious, but I need all the luck I can get.
> > Once you have opened this e-mail, there's no turning back. Below are True
> descriptions of zodiac signs. Read your sign, and then forward it on, with
> your zodiac sign and label on the subject line. This is the real Deal, try
> ignoring or changing it, and the first thing you'll notice is having a
> horrible day starting tomorrow morning - and it only gets Worse from there.
> > Remember, if you are on the cusp of another sign you most likely will
> have features of both signs...which may lead you into total confusion......
> >
> > CAPRICORN - The Go-Getter (Dec 22 - Jan 19) Patient and wise. Practical
> and rigid. Ambitious. Tends to be Good-looking. Humorous and funny.. Can be
> a bit shy and reserved. Often pessimistic. Capricorns tend to act before
> they think and can be Unfriendly at times. Like competition. Get what they
> Want. 20 years of bad luck if you do not forward.
> >
> > AQUARIUS - The Sweetheart (Jan 20 - Feb 18) Optimistic and honest. Sweet
> personality. Very independent. Inventive and intelligent. Friendly and
> loyal. Can seem unemotional. Can be a bit rebellious. Very stubborn, but
> original and unique. Attractive on the inside and out. Eccentric
> personality. 11 years of bad luck if you do not forward.
> >
> > PISCES - The Dreamer (Feb 19 - Mar 20) Generous, kind, and thoughtful.
> Very creative and imaginative..May become secretive and vague. Sensitive.
> Don't like details. Dreamy and unrealistic. Sympathetic and loving. Kind.
> Unselfish. Good kisser. Beautiful. 8 years of bad luck if you do not
> forward.
> >
> > ARIES - The Daredevil (Mar 21 - April 19)
> > Energetic. Adventurous and spontaneous. Confident and enthusiastic. Fun.
> Loves a challenge. EXTREMELY impatient. Sometimes selfish. Short fuse.
> (Easily angered.) Lively, passionate, and sharp wit. Outgoing. Lose
> interest quickly - easily bored. Egotistical. Courageous and assertive.
> Tends to be physical and athletic. 16 years of bad luck if you do not
> forward.
> >
> > TAURUS - The Enduring One (April 20 - May 20) Charming but aggressive.
> Can come off as boring, but they are not. Hard workers. Warm-hearted.
> Strong, has endurance. Solid beings that are stable and secure in their
> ways. Not looking for shortcuts. Take pride in their beauty. Patient and
> reliable. Make great friends and give good advice. Loving and kind. Loves
> hard - passionate. Express themselves emotionally. Prone to ferocious
> temper-tantrums. Determined. Indulge themselves often. Very generous.. 12
> years of bad Luck if you do not forward
> >
> > GEMINI - The Chatterbox (May 21 - June 20) Smart and witty. Outgoing,
> very chatty. Lively, energetic. Adaptable But needs to express themselves.
> Argumentative and outspoken. Like change. Versatile. Busy, sometimes
> nervous and tense. Gossips. May seem superficial or inconsistent. Beautiful
> physically and mentally. 5 years of bad luck if you do not forward.
> >
> > CANCER - The Protector (June 21 - July 22)
> > Moody, emotional. May be shy. Very loving and caring. Pretty/handsome.
> Excellent partners for life.. Protective. Inventive and imaginative.
> Cautious. Touchy-feely kind of person. Needs love from others. Easily hurt,
> but sympathetic. 16 years of bad luck if you do not forward.
> >
> > LEO - The Boss (July 23 - Aug 22)
> > Very organized. Need order in their lives - like being in control. Like
> boundaries. Tend to take over everything. Bossy. Like to help Others.
> Social and outgoing. Extroverted. Generous, warm-hearted. Sensitive.
> Creative energy. Full of themselves. Loving. Doing the right thing is
> important to Leos. Attractive. 13 years of bad luck if you do not forward.
> >
> > VIRGO - The Perfectionist (Aug 23 - Sept 22)
> > Dominant In relationships. Conservative. Always wants the last word.
> Argumentative. Worries. Very smart. Dislikes noise and chaos. Eager.
> Hardworking. Loyal. Beautiful. Easy to talk to.Hard to please. Harsh.
> Practical and very fussy. Often shy. Pessimistic. 7 years of bad luck if
> you do not forward.
> >
> > LIBRA - The Harmonizer (Sept 23 - Oct 22)
> > Nice to everyone they meet. Can't make up their mind. Have own unique
> appeal. Creative, energetic, and very social. Hates to be alone. Peaceful,
> generous. Very loving and beautiful. Flirtatious. Give in too easily.
> Procrastinators. Very gullible. 9 years of bad luck if you do not forward.
> >
> > SCORPIO - The Intense One (Oct 23 - Nov 21)
> > Very energetic. Intelligent.. Can be jealous and/or possessive.
> Hardworking. Great kisser. Can become obsessive or secretive. Holds
> grudges. Attractive. Determined. Loves being in long Relationships.
> Talkative. Romantic. Can be self-centered at times. Passionate and
> Emotional. 4 years of bad luck if you do not forward..
> >
> > SAGITTARIUS - The Happy-Go-Lucky One (Nov 22 - Dec 21)
> > Good-natured optimist. Doesn't want to grow up (Peter Pan Syndrome).
> Indulges self. Boastful. Likes luxuries and gambling. Social and outgoing.
> Doesn't like responsibilities. Often fantasizes. Impatient. Fun to be
> around. Having lots of friends. Flirtatious. Doesn't like rules. Sometimes
> hypocritical. Dislikes being confined - tight spaces or even tight clothes.
> Doesn't like being doubted. Beautiful inside and out. 14 years of bad luck
> if you do not forward

 

Credit : http://www.estabitz.com/forum/index.php?topic=533.0

9 คำพ่อสอน

posted on 03 Sep 2008 10:17 by thewinner406 in Koh

 

        สวัสดีครับทุกท่าน เนื่องจากปัจจุบันสังคมไทยเราจะยิ่งแย่มากขึ้นไปทุกที เกิดความขัดแย้ง แบ่งพักแบ่งพวก ดังนั้นผมเลยขออันเชิญพระดำรัสของพ่อมาเพื่อช่วยเตือนสติของปวงชนชาวไทย ให้เดินรอยตามคำพ่อสอน เพื่อจะได้เกิดความสมัครสมานสามัคคีกันนะครับ

Photobucket

9 คำพ่อสอน

1. ความเพียร

การสร้างสรรค์ตนเอง การสร้างบ้านเมืองก็ตาม มิใช่ว่าสร้างในวันเดียว ต้องใช้เวลา ต้องใช้ ความเพียร ต้องใช้ความอดทน เสียสละ แต่สำคัญที่สุดคือความอดทนคือไม่ย่อท้อ ไม่ย่อท้อในสิ่งที่ดีงาม สิ่งที่ดีงามนั้นทำมันน่าเบื่อ บางทีเหมือนว่าไม่ได้ผล ไม่ดัง คือดูมันครึทำดีนี่ แต่ขอรับรองว่าการทำให้ดีไม่ครึต้องมีความอดทน เวลาข้างหน้าจะเห็นผลแน่นอนในความอดทนของตนเอง

พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา ครู และอาจารย์ ในโอกาสเข้าเฝ้าฯ วันที่ 27 ตุลาคม 2516

2. ความพอดี

ในการสร้างตัวสร้างฐานะนั้นจะต้องถือหลักค่อยเป็นค่อยไป ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวังและความพอเหมาะพอดี ไม่ทำเกินฐานะและกำลัง หรือทำด้วยความเร่งรีบ เมื่อมีพื้นฐานแน่นหนารองรับพร้อมแล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญก้าวหน้าในระดับสูงขึ้น ตามต่อกันไปเป็นลำดับผลที่เกิดขึ้นจึงจะแน่นอน มีหลักเกณฑ์ เป็นประโยชน์แท้และยั่งยืน

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 18 ธันวาคม 2540

3. ความรู้ตน

เด็กๆ ทำอะไรต้องหัดให้รู้ตัว การรู้ตัวอยู่เสมอจะทำให้เป็นคนมีระเบียบและคนที่มีระเบียบดีแล้ว จะสามารถเล่าเรียนและทำการงานต่างๆ ได้โดยถูกต้องรวดเร็ว จะเป็นคนที่จะสร้างความสำเร็จและความเจริญ ให้แก่ตนเองและส่วนรวมในอนาคตได้อย่างแน่นอน

พระบรมราโชวาท พระราชทานลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็ก ประจำปี 2521

4. คนเราจะต้องรับและจะต้องให้

คนเราจะเอาแต่ได้ไม่ได้ คนเราจะต้องรับและจะต้องให้ หมายความว่าต่อไป และเดี๋ยวนี้ด้วยเมื่อรับสิ่งของใดมา ก็จะต้องพยายามให้ ในการให้นั้น ให้ได้โดยพยายามที่จะสร้างความสามัคคีให้หมู่คณะและในชาติ ทำให้หมู่คณะและชาติประชาชนทั้งหลายมีความไว้ใจซึ่งกันและกันได้ ช่วยที่ไหนได้ก็ช่วย ด้วยจิตใจที่เผื่อแผ่โดยแท้

พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 20 เมษายน 2521

5. อ่อนโยน แต่ไม่อ่อนแอ

ในวงสังคมนั้นเล่า ท่านจะต้องรักษามารยาทอันดีงามสำหรับสุภาพชน รู้จักสัมมาคารวะ ไม่แข็งกระด้าง มีความอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอ พร้อมจะเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อส่วนรวม

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 25 มิถุนายน 2496

6. พูดจริง ทำจริง

ผู้หนักแน่นในสัจจะพูดอย่างไร ทำอย่างนั้น จึงได้รับความสำเร็จ พร้อมทั้งความศรัทธาเชื่อถือและความยกย่องสรรเสริญ จากคนทุกฝ่าย การพูดแล้วทำ คือ พูดจริง ทำจริง จึงเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมเกียรติคุณของบุคคลให้เด่นชัด และสร้างเสริมความดี ความเจริญ ให้เกิดขึ้นทั้งแก่บุคคลและส่วนรวม

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 10 กรกฎาคม 2540

7. หนังสือเป็นออมสิน

หนังสือเป็นการสะสมความรู้และทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์ได้สร้างมา ทำมา คิดมา แต่โบราณกาลจนทุกวันนี้ หนังสือจึงเป็นสิ่งสำคัญ เป็นคล้ายๆ ธนาคารความรู้และเป็นออมสิน เป็นสิ่งที่จะทำให้ มนุษย์ก้าวหน้าได้โดยแท้

พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่คณะสมาชิกห้องสมุดทั่วประเทศ ในโอกาสที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท วันที่ 25 พฤศจิกายน 2514

8. ความซื่อสัตย์

ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่าง เด็กๆ จึงต้องฝึกฝนอบรมให้เกิดมีขึ้นในตนเอง เพื่อจักได้เติบโตขึ้นเป็นคนดีมีประโยชน์ และมีชีวิตที่สะอาด ที่เจริญมั่นคง

พระบรมราโชวาท พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็ก ปีพุทธศักราช 2531

9. การเอาชนะใจตน

ในการดำเนินชีวิตของเรา เราต้องข่มใจไม่กระทำสิ่งใดๆ ที่เรารู้สึกด้วยใจจริงว่าชั่วว่าเสื่อม เราต้องฝืนต้องต้านความคิดและความประพฤติทุกอย่างที่รู้สึกว่าขัดกับธรรมะ เราต้องกล้าและบากบั่นที่จะกระทำสิ่งที่เราทราบว่าเป็นความดี เป็นความถูกต้อง และเป็นธรรม ถ้าเราร่วมกันทำเช่นนี้ ให้ได้จริงๆ ให้ผลของความดีบังเกิดมากขึ้นๆ ก็จะช่วยค้ำจุนส่วนรวมไว้มิให้เสื่อมลงไป และจะช่วยให้ฟื้นคืนดีขึ้นได้เป็นลำดับ


พระราชดำรัส พระราชทานเพื่อเชิญไปอ่าน ในพิธีเปิดการประชุมยุวพุทธิกสมาคมทั่วประเทศ ครั้งที่ 12 ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 12 ธันวาคม 2513

 

ขอให้คนไทนรักกัน สามัคคีกัน นะครับ

edit @ 7 Sep 2008 22:02:12 by ThE'' Winn3R