อย.เตือนผู้ใช้ยารักษาสิว " โรแอคคิวเทน "ระวังผลข้างเคียงจากการใช้ยาที่อาจทำให้ทารกพิการได้ หากใช้ในหญิงที่มีโอกาสตั้งครรภ์ และยังทำให้เกิดอาการซึมเศร้า แนะการใช้ยาดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ และเภสัชกรอย่างใกล้ชิด

 

น.พ.สถาพร วงษ์เจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยถึง ยารักษาสิว " โรแอคคิวเทน ( Roaccutane ) " ว่า เป็นยาที่ประกอบด้วยตัวยาไอโซเทรติโนอิน ( Isotretinoin ) ซึ่งเป็นตัวยาที่ใช้สำหรับรักษาสิวชนิดหัวซิสต์ที่เป็นรุนแรง ซึ่งดื้อต่อยารักษาอื่น ๆ แต่ยานี้เป็นยาที่มีผลข้างเคียงค่อนข้างมาก จึงมีคำเตือนไม่ให้ใช้ในสตรีที่มีโอกาสตั้งครรภ์ เพราะอาจทำให้ทารกพิการได้ ( teratogenic effect ) นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าทำให้เกิดอาการซึมเศร้า และอาการทางจิตด้วย

 

สำหรับในประเทศไทย มีการขึ้นทะเบียนตำรับยาโรแอคคิวเทน ไว้ 2 ความแรง คือ 10 มิลลิกรัม และ 20 มิลลิกรัม รวม 4 ตำรับ เป็นตำรับยาที่ผลิตในประเทศเยอรมันและสวิตเซอร์แลนด์ ในปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุข มีการควบคุมกำกับดูแลยาโรแอคคิวเทนอย่างเข้มงวด โดยจัดให้เป็นยาควบคุมพิเศษ ซึ่งต้องจ่ายโดยมีใบสั่งยา และในการขึ้นทะเบียนตำรับยายังมีเงื่อนไขกำหนดให้ผู้ประกอบการจำหน่ายยาดังกล่าวได้เฉพาะในสถานพยาบาล ที่มีผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคผิวหนังดูแลอย่างใกล้ชิดเท่านั้น นอกจากนี้ในฉลากและเอกสารกำกับยา จะต้องแสดงข้อความคำเตือนต่าง ๆ คือ ห้ามใช้ยานี้ในหญิงมีครรภ์ เพราะอาจทำให้เกิดทารกพิการได้ ห้ามใช้ในผู้ป่วยโรคตับ โรคไต ผู้มีภาวะวิตามินเอสูงเกิน หรือผู้ที่มีระดับไขมันในเลือดสูง ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่แพ้หรือไวต่อยานี้ และควรใช้ภายใต้การดูแลของแพทย์และเภสัชกรอย่างใกล้ชิด

 

รองเลขาธิการ อย.กล่าวว่า หลักเกณฑ์และมาตรการกำกับดูแลยารักษาสิวดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการยา และคณะอนุกรรมการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมอันตราย ในการใช้ยามาโดยตลอด แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การกำกับดูแลเป็นไปอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จึงให้ศูนย์ติดตามอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (APR) ของ อย. ติดตามการใช้ยาดังกล่าวด้วย เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคให้มากที่สุด

ที่มา : http://www.newunewlook.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=42682

Comment

Comment:

Tweet